Nasz zespół to pracownicy z wiedzą i doświadczeniem. Posiadamy uprawnienia dozorowe SEP w zakresie eksploatacji  i dozoru oraz pomiarów.  Zapewniamy pomoc w prawidłowym doborze agregatu (podstawowym kryterium doboru agregatu jest rodzaj oraz moc elektryczna zasilanych odbiorników, a także warunki pracy).

Nasze zadania:
podłączenia do układu SZR
podłączenia agregatów do pracy równoległej (agregaty w synchronizacji)
podłączenia awaryjne
próby obciążeniowe
zapewnienie wsparcia technicznego 24h na dobę