Zasilanie stacji trafo przy czasowym wyłączeniu
Agregatu mobilne, okablowanie i obsługa